Nytt

Den pakistanske legen Dr. Shakil Afridi ble nylig dømt til 33 års fengsel for å ha hjulpet CIA med å fastslå at det var Osama bin Laden som bodde i huskomplekset i Abottabad. Tiltalen lød på forræderi.

Man kan stille spørsmålet: forræderi mot hvem?

Afridis hjelp besto i å sette opp et falskt screenings-og-vaksineringsprogram, for å sikre seg DNA-prøver han så sendte over til CIA.

Både i tiden rett etter henrettelsen av Osama bin Laden og ikke minst etter Wikileaks-avsløringene er det blitt tydelig at Osama bin Laden hadde høye beskyttere i Pakistan, særlig knyttet til etterretningstjenesten ISI.

Med dommen over Afridi flagger pakistanske myndigheter hvem de vil straffe: de som hjalp til med å ta bin Laden. Man sender et signal om at ingen skal hjelpe amerikanerne med å ta topp-terrorister, selv om de lever på pakistansk jord. Det er ikke bare et valg for Pakistans fremtid, det er samtid å legge seg ut med USA og gjøre motsetningen enda større. Indirekte styrker man mistanken om at myndighetene visste at bin Laden befant seg i Abottabad.

http://www.thenews.com.pk/article-50562-Dr-Shakil-Afridi-sentenced-to-33-years