Nytt

NTB hadde nylig en sak om at en dansk prest i Vollsmose holder gudstjeneste for tomme stoler gang etter gang. Aftenposten trykker den her som utenriksnyhet. Den konkrete saken er riktig, men bildet nyhetssaken gir er likevel misvisende. Tallet på regelmessige kirkegjengere i Danmark er faktisk økende.

I henhold til TNS gallup har tallet på dansker som oppsøker kirken ukentlig økt med en tredjedel siden 1995, skriver Kristelig Dagblad. Det er også riktig at det er flere dansker som aldri går i kirken. En forklaring på dette er naturlig nok at det finnes flere innvandrere med en annen religion. Men sekulariseringen er trolig også en viktig faktor, mener Kristelig Dagblads journalist.

Den egentlige utenriksnyhet fra det danske kristenlivet er altså en helt annen. Kirkebesøket er faktisk økende.

En kan spekulere i hva som er motivet til NTB for å skrive en sak om situasjonen i en enkelt dansk kirke og ikke gi et helhetlig bilde av utviklingen. En forklaring kan ligge i at nyheter som støtter opp om forestillingen om en negativ utvikling for kirken plukkes opp mens nyheter som peker i en annen retning blir oversett. Journalistene kan ha forventninger, preferanser eller fordommer som de forsøker bekrefte gjennom sitt arbeid.

Før NTB formidler et sannferdig bilde av utviklingen i den danske folkekirken er det fristende å tro at det ligger nettopp slike føringer bak.