Nytt

Salafistpartiet Al Nour fremmer lovforslag om innføring av straffer i henhold til sharia (haraba). Ifølge lovforslaget skal politiet kunne skyte mistenkte, ikke bare hvis de motsetter seg arrest, men også hvis de prøver å flykte.

The haraba, according to Azzazi’s proposed bill, implies imposing penalties including execution in cases of murder and the cutting off of one arm and one leg from opposite sides of the body of a thug who proves guilty of robbery and forcibly taking of property. If the robbery involves murder then the accused will receive a death penalty or be crucified, to be left for the judge to decide. Those who intimidate citizens, according to the bill, should also face imprisonment that will last until those found guilty declare repentance.

The penalties, according to the bill, will only be applied to adults who are mentally sound and are either directly or indirectly involved in the crimes.

The bill allows police to use force against thugs after warning them. The police should not use force if the person surrenders, but the bill also entitles policemen to shoot criminals dead if they try to flee or fight back.

Når det gjelder Frihets-og-Retttferdighetspartiet, Brorskapets parti, er meningene delte.

Argumentasjonen mot fra den kanten er ikke kritikk mot shariastraffene som sådan, men at Egypt allerede har tilstrekkelig strenge straffer, hvis de blir anvendt riktig:

Parliament members belonging to the FJP, however, were divided on the issue with many, like Brotherhood MP Ahmed Gad, arguing that Egypt already has an «arsenal of penal laws that can be adequate if properly applied.»

Former chair of the state council, Mohamed Hamed El-Gamal, told Al-Ahram Weekly that current penal laws already impose a death penalty on theft that includes murder or severe injury, and that such a law can be deterrent enough if applied.»

Representanten Gamal utbroderer, og sier at årsaken til at avkapping av hender og føtter i dagens situasjon vil være feil, fordi det er så mye fattigdom og arbeidsledighet. Han støtter seg der til Islams annen kalif, Omar, som nektet å implementere straffene en gang sulten herjet som verst. De fire første kalifene innen Islam regnes som de «rettledete», og deres handlinger regnes som eksemplarisk i islamsk forstand på områder der Koranen, eller Muhammeds levesett, gir tilstrekkkelige pekepinner.

 

Men, fremtredende medlemmer ved kanskje sunni-islams mest ærete universitet, Al-Azhar, synes å støtte forslaget med glede:

»

Al-Azhar scholars were quick to express support for the law which they said is grounded in Islamic Sharia law and as such is applicable to all times and places.

Abdel-Dayem Nosseir, the consultant of Al-Azhar’s Grand Imam Ahmed El-Tayeb, provided his religious opinion on the proposed draft saying that the nature of the crimes that have been recently plaguing the country deserve the application of severe penalties as those stipulated in the haraba.

Mohamed Raafat Othman, a member in Al-Azhar’s Islamic Research Academy, joined forces with Nosseir, saying that the penalties stipulated by Islamic Sharia law will provide the needed deterrence to the recent wave of crimes, which is «threatening the security of a whole nation, even affecting the mental performance and attitudes of the people.»

 

Under Mubarak ble Al-Azhar gjerne regnet som et regimetro universitet, med en moderat islamfortolkning….

http://www.aina.org/news/20120323114816.htm

 

Les også

Les også