Nytt

Helt siden den såkalte «Omars pakt», sannsynligvis fra 700-tallet, har ett av de kontraktpunktene dhimmier  måtte overholde i bytte mot «fred», vært at deres gudshus måtte være passelig lave, og ikke så prangende at de er til sjenanse for muslimene. (Dessuten må de ikke spille og synge så høyt at det plager muslimene, men det er et annet punkt)

Denne tradisjonen at kristne og andre ikke-muslimer må være ydmyke i sin religionsutøvelse, er fremdeles sterkt gjeldende innen den islamske verden.

På tirsdag ble pastor Makaris Bolous dømt til 6 måneders fengsel, og 300 egyptiske  pund i bot for å ha forsyndet seg mot høydereguleringen, da hans menighet hadde mottatt byggetillatelse for en kirke i landsbyen Elmarinab i september 2011.

Allererede 30.september ble de muslimske massene forskrekket over de kristnes overarrogante byggeforsøk, og muslimene samlet seg derfor og satte fyr på hele kirkebygget.

Nå er det altså kirken selv som må ut å betale bøter, og menighetslederen må selv i fengsel..

http://www.aina.org/news/20120306013944.htm