Sakset/Fra hofta

Det er ikke revolusjonen i Iran i 1979 som kaster skygger over krisen i Egypt. Det er valget i Gaza i 2006.

Der fikk Hamas lov å stille, og sjokkerte ved å vinne en knusende seier. Norge forsøkte å mekle, og burde, om noen, ha dratt noen lærdommer av hva som skjedde, både at Hamas fikk stille til valg og hva som skjedde etter valgseieren. Forsøket på å danne en samlingsregjering, som Jonas Gahr Støre satset prestisje på, mislyktes. I stedet fikk vi et kupp der Fatah ble avsatt, ved til dels brutale metoder. Nå er Gaza et islamistisk diktatur. Det hører vi heller ikke mye om.

Men hvorfor er Gaza viktig? Hamas er Det muslimske Brorskapets avlegger. Det er samme ideologi om samfunn og politikk: et religiøst diktatur. Lenger behøver man ikke gå for å få en forestilling om hva et regime under Brorskapet vil innebære.

Men det er en annen lekse som er viktigere:

I Vesten sier man nå at Brorskapet må få prøve seg. Hvordan skal man holde en gruppering utenfor som etter alt å dømme vil score 30 prosent ved et valg? Inkludering er tidens løsen.

Men her er det erfaringene fra Gaza er kritiske, fremholder lederen i Wall Street Journal.

George W. Bush holdt en tale i 2002 der han oppfordret palestinerne til å skifte ut sine politiske ledere og velge politikere som var forpliktet på demokratiet:

«I call on the Palestinian people to elect new leaders, leaders not compromised by terror,» Mr. Bush said in a June 2002 speech. «I call upon them to build a practicing democracy, based on tolerance and liberty. . . . True reform will require entirely new political and economic institutions, based on democracy, market economics and action against terrorism.»

Noe skjedde. Mahmoud Abbas ble først statsminister og senere president i et valg som Hamas boikottet.

Så skulle det holdes parlamentsvalg, og da bestemte Hamas seg plutselig for å delta. Det sa utenriksminister Condoleezza Rice ja til. Hun mente de måtte få prøve seg. Men dermed glemte hun premissene for deltagelse: Et parti kan ikke holde seg med en væpnet milits. Da diskvalifiserer man seg selv. Men Hamas slapp, man håpet å løse problemet med avvæpning senere. Akkurat som med Hizbollah i Libanon. I våpenhvileavtalen etter krigen i 2006 het det at militsene skulle avvæpnes. Det skjedde aldri. Ingen våget, aller minst FN-styrkene. Hizbollah er sterkere enn noen gang og skal ha 40.000 raketter på lager til neste krig, takket være Syria og Iran.

En annen forutsetning var anerkjennelse av Oslo-avtalen. Hamas nektet å anerkjenne den, og det var et varsel om hva som skulle komme. Hamas brøt forutsetningene for å delta i valg.

Israel ble presset til å godta at Hamas stilte opp. Det var en gigantisk blunder av USA. Hamas fikk demonstrert at islamister kan vinne valg og bruke demokratiet til å ødelegge det.

Hvis USA hadde stått på betingelsene for deltagelse i valg, hadde ikke Hamas kunnet delta. Ikke uten å la seg avvæpne og anerkjenne Oslo-avtalen og dermed Israel.

Noe lignende kan skje nå: Brorskapet kan få stor innflytelse, og det kan skapes en anti-israelsk bølge. Den finnes allerede i brede lag i Egypt. Myndighetene utnytter den, det samme gjør islamistene.

Men hvordan løse sirkelens kvadratur? Finnes det ingen måte å la islamistene delta i den politiske prosessen på?

Jo, mener Wall Street Journal: Man må lage et system med checks and balances som gjør at man ikke kan ødelegge den demokratiske prosessen innenfra. Det må stilles krav til deltakelse i valg, og visse mekanismer må tre i kraft hvis man ikke følger reglene.

Det lyder overbevisende, men til syvende og sist er det et spørsmål om politisk kultur. Masseoppslutning og rå makt feier alle prinsipper til side.

Artikkelen er velskrevet og innsiktsfull. At disse perspektivene er ukjent i norske medier, sier en hel del, ikke minst på bakgrunn av Norges rolle i Midtøsten.

Hamas, the Brotherhood and Egypt (WSJ 4 febr 2011)

What the U.S. mistakes of 2006 can teach Arab democrats
Hovering like a dark cloud over the demonstrations in Egypt is the memory of the 2006 Palestinian parliamentary elections. For critics of the Bush Administration, those elections, in which Hamas scored an unanticipated win, were proof that the «freedom agenda» would only grease the way for anti-American, Islamist parties to come to power. And for critics of the Obama Administration, the elections are a cautionary tale about the risks the U.S. now runs by abandoning Hosni Mubarak in his hour of need.

The 2006 elections really are a cautionary tale, though not in the way critics of the past or current Administration usually suppose. Whatever else might be said about those elections, they did not create Hamas, which is an offshoot of Egypt’s Muslim Brotherhood and which had been gaining political strength among Palestinians for nearly two decades. Hamas’s popularity owed much to its militant hostility to Israel. But it was also admired for its opposition to Yasser Arafat’s corrupt, incompetent and frequently brutal Fatah party.

So it was with good reason that President Bush sought to promote liberal-democratic openings throughout the Arab world. For the Palestinians, that meant replacing the old land-for-peace formula with a democracy-for-statehood concept, in which the U.S. would recognize a Palestinian state only if it met certain political criteria.

«I call on the Palestinian people to elect new leaders, leaders not compromised by terror,» Mr. Bush said in a June 2002 speech. «I call upon them to build a practicing democracy, based on tolerance and liberty. . . . True reform will require entirely new political and economic institutions, based on democracy, market economics and action against terrorism.»

That was a viable formula and it yielded some real results, not the least of which was that the relatively moderate Mahmoud Abbas was named prime minister and later elected president in a race boycotted by Hamas. And so it might have continued had Hamas not decided to contest the next elections, with the acquiescence of both Mr. Abbas’s Palestinian Authority and Condoleezza Rice’s State Department.

Such acquiescence should never have been granted: Hamas operates its own armed militia and it categorically rejects the 1993 Oslo Accords that are the entire basis of the government for which elections were being held. Yet Ms. Rice demanded that Israel accede to Hamas’s participation in the vote, on the theory that «we have to give the Palestinians some room for the evolution of their political process.» Her State Department also argued that disarming Hamas was a long-term goal, not a precondition to their political participation.

All this contradicted the vision President Bush had laid out nearly four years earlier, and it’s no credit to his leadership that he allowed his Secretary of State to so mismanage the process. Ms. Rice is widely reported to have been taken utterly by surprise by the election results, and that in turn is no credit to U.S. diplomats who should have seen it coming.

But the basic error wasn’t about polling. It was to insist on an election before the proper groundwork had been prepared. And it was to allow an armed Hamas to participate in a political process whose very legitimacy Hamas rejects. Anti-democratic parties cannot be a part of a democratic system, a lesson the world might have learned as far back as 1933.

It’s also a lesson the world should bear in mind as events unfold in Egypt. Those who believe that a democratic Egypt is doomed to fall into the Muslim Brotherhood’s hands frequently cite the 2006 elections as Exhibit A. But the lesson of those elections is that Hamas should not have been allowed to participate, not that elections should never have been held.

If the Brotherhood wants to participate in elections, it should have to promise to play by democratic rules, respect religious and social pluralism, and honor Egypt’s treaty commitments, especially to Israel. And because promises can be broken by those in power, Egypt needs a constitutional system of checks and balances to withstand any attempt to impose one man, one vote, once. Egypt can have a viable democratic future, provided that the democracy is for democrats.