Det er et stort onde når menn som bestemmer over jordens skjebne tar feil i hva som er mulig……..Deres stahet eller, om man vil, deres geni gir en forbigående suksess; men fordi de kommer i kamp mot samtidens planer, interesser og hele moralske eksistens, vender disse motstandskreftene seg mot dem. Og etter en viss tid, som er lange for ofrene, men kort sett fra historiens vinkel, er det eneste som er igjen av deres gjerninger forbrytelsene de har begått og lidelsene de har forsaket.

Benjamin Costant

Fra Joachim Fests biografi over Adolf Hitler, s. 567

Les også