Den ufullendte åttende symfonien av Franz Schubert (Wien, 1797-1828) er velkjent. Mindre kjent er det at han også unnlot å fullføre en tolvte strykekvartett, dvs. han rakk bare å skrive én sats. Denne kvartettsatsen i C-moll er katalogisert som verk D. 703 (en forløper for den senere kvartetten Døden og piken, skrevet mot slutten av komponistens korte liv). Den som liker å beskue notene mens man lytter, har her muligheten til det.

Les også