I Norge har sivilsamfunn, forskningsinstitutter og politisk elite knyttet seg sammen i et kompleks som systematisk overvurderer relevansen av sivile virkemidler og har en generell tendens til å ignorere den funksjonelle betydningen av krigerkultur, som de finner usmakelig, og med en hang til å anta at offiserskorpset er et intellektuelt vakuum. Faremos harmdirrende reaksjon har et påtakelig innslag av klasseforakt. Hun ble støtt av den grove tonen og den usjenerte stoltheten over å være norsk.

Asle Toje Vi som slår ihjel

Les også