Nytt

Fra flere storbyer flytter de unge og ressurssterke ut, og de enslige og eldre blir igjen. De er utsatt for ran og tyveri. I Malmø kjenner man problemet. Der er det anmeldt 37 slike ran hittil i år. Politiet tror mørketallene er store.

Den gamla kvinnan släppte in den främmande damen i sin lilla lägenhet när hon bad om ett glas vatten. När besökaren försvann en kort stund senare var också den gamlas pengar borta.
– Hon var över åttio år gammal, trött och sjuk. Och ögonen var försvagade av starr, säger Björn Olsson, tillförordnad kommissarie och chef för Malmöpolisens spaningsverksamhet.

Det hörs på den erfarne polismannens röst att han har svårt att hålla sina personliga känslor utanför när han beskriver den åldriga kvinnans öde.

– Trettiotusen kronor, hopsparade krona för krona under ett oändligt långt och mödosamt arbetsliv. Det här är ett riktigt avskyvärt brott. Vår motivation att ta fast de skyldiga kunde inte vara större, säger han.

I Malmö har hittills 37 äldre människor utsatts för den här sortens övergrepp under våren. Det finns enligt polisen även ett stort mörkertal bakom de officiella siffrorna.

– De drabbade finns utan undantag bland de äldsta pensionärerna. Rullatorberoende, med nedsatt syn, och sviktande mental hälsa.

– Förövarna går medvetet på dem som är mest försvagade.

Om den som öppnar sin dörr vid påringningen visar sig vara vad Björn Olsson kallar «en pigg, aktiv, vital pensionär», avbryts ofta försöken att lura sig in.

Att bli lurad och bestulen i sitt eget hem kan vara direkt förödande, inte minst för en gammal människa.

Livets villkor har i ett slag förändrats.

– Då är det inte lätt att i efterhand redogöra för vad som har hänt. En del gamla blir så knäckta att de inte orkar komma tillbaka till det normala liv de levde tidigare. Hemmet var ju deras borg, deras trygghet.


«Ett riktigt avskyvärt brott»

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også