Måne­dens Martha er en vid­un­der­lig ver­sjon for fir­hen­dig piano av Felix Men­dels­sohns over­tyre til En midt­som­mer­natts­drøm. Hen­nes Majes­tet spil­ler sam­men med sin rumenske kol­lega Cris­tina Mar­ton. Opp­ta­ket er fra Lugano i juni 2009.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • Frost­bitt

  En av de unge døde: Larry Finne­gan fikk bare 34 år her i jam­mer­da­len, så var det slutt. Han var ame­ri­ka­ner i både Sveits og Sve­rige, og utga fak­tisk pla­ter på svensk. (Smått impo­ne­rende, når en ser – og ikke minst hører – folk som har bodd her i lan­det i en men­neske­al­der uten å beherske språ­ket.) Musik­ken var søt­la­den og lett­bent, vil kan­skje noen si. Dem om det.

  Hans store suk­sess kom med ”Dear one” som gikk i mil­lion­opp­lag. I denne inn­spil­lin­gen er det en artig vri med ”snak­kende kor”. Noen vil huske at det på 60-tal­let hendte at artis­ten selv gikk over fra sang til tale midt inne i en melodi, men her gjør altså ”back­ing-en” det.

  Så til ære for en nes­ten glemt helt fra ung­dom­men:

  https://www.youtube.com/watch?v=JRtj_-HjP6k&feature=related

  When the mail­man came to our house this mor­nin’
  I was wai­tin’ right there for him at the door 
  But when I ope­ned up and read your last let­ter
  Then I knew that I would wait for him no more 

  ’cause you said’ Dear One, there’s somet­hin’ that I have to tell you” 
  “Dear One, there’s somet­hin’ that I have to say, yay-yay” 
  “Dear One, he’s tall,dark, well you know how it is” 
  “And Dear One, he stole my heart away.” 

  Ah please don’t cry, (please don’t cry ) try not to be sad (try not to be sad)” 
  “I tried and I tried (I tried and I tried) not to hurt you bad (not to hurt you bad)” 
  “I tried so hard (I tried so hard) not to give in (not to give in)” 
  “But I lost my head and I lost my heart and I lost your love to him” 

  Then she said “Dear One, there’s somet­hin’ that I have to tell you” 
  “Dear One, there’s somet­hin’ that I have to say, yay-yay” 
  “Dear One, he’s tall, dark, well you know how it is” 
  “And Dear One, he stole my heart away.” 

  Oh oh oh “Dear One, there’s somet­hin’ that I have to tell you” 
  “Dear One, there’s somet­hin’ that I have to say, yay-yay” 
  “Dear One, he’s tall, dark, well you know how it is” 
  “And Dear One, he stole my heart away.” 

  ’cause you said’ Dear One, there’s somet­hin’ that I have to tell you” 
  “Dear One, there’s somet­hin’ that I have to say, yay-yay” 
  “Dear One, he’s tall, dark, well you know how it is” 
  “And Dear One, he stole my heart away.” 

  Oh, “Dear One, he stole my heart away.” 
  Ah, Dear One, he stole my heart away.” 
  Oh, Dear One, 

  he stole my heart away.

  OBS! OBS! Bonus­num­mer! En annen typisk Finne­gan-melodi var ”Pretty Suzie Suns­hine”. Her hører vi også den fine sak­so­fo­nen som var så typisk for hans musikk:

  https://www.youtube.com/watch?v=pgEeIv1wXgk

  (Sorry – ingen tekst til denne. Det er så alli­ke­vel helst hjerte & smerte, så de som vil gaule med kla­rer det sik­kert uten hjelp.)

 • The­rion

  Mere fra Mid­sum­mer Night’s Dream

  Med Sergej Vasi­litsj.

  https://www.youtube.com/watch?v=K9fkT-Q9dW4&feature=related