En By, der er vant til Frihed, skrev han i Fyrsten, faar man lettere Has på gennom dens egne Borgere end paa hvilkensomhelst anden Maade, hvis man da ikke vil tilintetgøre den.

Nic. Blædel om Machiavelli

Les også

Les også