I 2010 har jeg lyst til å blogge en av de flotteste brødjobbene som noensinne er levert – Tsjaikovskijs Årstidene, op. 37. Dette er et bestillingsverk fra tidsskriftet Nouvellist og ble skrevet i tidsrommet 1875-76, samtidig som Tsjaikovskij arbeidet med Svanesjøen. Verket består av 12 romantiske miniatyrer, en for hver måned i året. Her er Januar, med undertittelen Ved peisen. Pianisten er Svjatoslav Richter*.

* Takk til min mor for tips!