Nytt

En koalisjon NGO’er arrangerer en alternativkonferanse om menneskerettigheter samtidig som den offisielle Durban II-konferansen 20-24 april.

Den alternative konferansen åpner en dag før, den 19. april. Programmet er lagt ut, med egen hjemmeside og mulighet for å registrere seg. Det er en imponerende liste navn fra hele verden. Den sier noe om hvor stor og viktig kampen for menneskerettigheter er blitt, og at den ikke lar seg styre og manipulere slik Konferansen av Islamske stater forsøker på Durban II.

Listen over talere:

Speakers and presenters:

Bo Kyi, Burmese dissident, 2008 Human Rights Watch Hero Award
Saad Eddin Ibrahim, Egyptian dissident and former prisoner of conscience
José Gabriel Ramon Castillo, Cuban dissident and former prisoner of conscience
Ahmad Batebi, Iranian dissident and former prisoner of conscience
Ester Murawajo, Tutsi survivor of genocide in Rwanda, founder of AVEGA
Irwin Cotler, Counsel for genocide victims and oppressed, Canadian MP, former Minister of Justice and Attorney General, McGill University international human rights law professor (on leave)
Francois Zimeray, French Human Rights Ambassador
Dominique Sopo, President of SOS Racisme
Caroline Fourest, French TV commentator, author of «Brother Tariq: The Doublespeak of Tariq Ramadan»
Ahmad Ibrahim Diraige, Representative of Darfur victims, head of National Redemption Front
Gregory Stanton, President of Genocide Watch and International Association of Genocide Scholars
Ellen Bork, Senior Program Manager for Human Rights, Freedom House
Jared Genser, Chairman of Freedom Now
Nazanin Afshin-Jam, President of Stop Child Executions, Miss World Canada 2003
Parvez Sharma, Gay rights activist and producer of documentary film «Jihad for Love»
Liesbeth Zegveld, Professor of international humanitarian law at Leiden University, partner at law firm of Böhler Franken Koppe Wijngaarden
Esra’a Al Shafei, Dissident blogger, director of MideastYouth.com, winner of Harvard University 2008 Berkman Award for Internet Innovation
Yoani Sánchez, Cyber-dissident, one of Time Magazine’s Most 100 Influential People in 2008
Ambassador Alfred H. Moses, Chair of UN Watch, former U.S. Special Presidential Emissary for the Cyprus Conflict and Ambassador to Romania
Angela Wu, International Law Director, The Becket Fund
Mohamed Sifaoui, Algerian journalist
Floyd Abrams, Leading U.S. advocate for First Amendment press freedom
Patrick Gaubert, President of LICRA and Member of the European Parliament
Steven Groves, Heritage Foundation

Hvis man går inn på hjemmesiden http://www.genevasummit.org/ vil man kunne lese om hver enkelt, og en vil oppdage at det er mange imponerende dissidenter og menneskerettsforkjempere som ikke er kjent i Norge.

Det som går igjen er at menneskerettsarbeid må være antiautoritært for å være troverdig. Det må også være sannferdig i forhold til innhenting av informasjon, dvs. opptatt av ytringsfrihet. Dermed blir internett og blogging en del av arbeidet for menneskerettigheter, og demokratiering.

UN Human Rights Council og Durban II oppfyller ikke noen av disse kravene. Tvert imot: det er autoritært, kontrollerende og toppstyrt.

Norske medier bør delta på og følge den alternative konferansen.