Old­tids­sam­lin­gen på Natio­nal­mu­seet i Køben­havn er gjen­åp­net. Urok­sen, fra 8.500 f.Kr.

foto: Sna­pha­nen.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629