Nytt

Den kjente kvinneaktivisten Khadijeh Moghaddam ble for en uke siden arrestert og nå har hundrevis av borgerrettsforkjempere undertegnet et støtteopprop med krav om at hun løslates.

Earlier this week Amnesty International said it believed she was being held solely on account of her peaceful activities in support of equal rights for Iranian women.

Among those calling for her release are prominent writers, journalists, lawyers and reformist politicians.

The letter’s signatories also include Parvin Ardalan, a founder of the One Million Signatures campaign, who last month was prevented by the Iranian authorities from leaving the country to collect a prestigious human rights prize abroad.

A number of international human rights groups have accused the Iranian authorities of targeting women’s rights activists in Iran as part of a wider crackdown on dissenting voices.

Andelen kvinner som tar høyere utdannelse er høy, men når de skal ut i arbeidslivet møter de innskrenkninger og stengte dører. En kvinnebevegelse har et stort potensial som myndighetene er redd for.

Iran pressed to free campaigner