Poesi

Her strever du et helt liv.
Og hva blir igjen
av deg
etterpå?
Ikke smitt, ikke smule, ikke stort –
Et ord, kanskje, eller to,
noe i retning av et vissent løv,
eller skyggen av en svale
i flukt fra sitt tårn.
Og en munnfull av den eliksir
som kalles
sjelen.

David Samojlov

overs. av Jan Brodal

Les også

Les også