Tysk etterretning skygget Atta & Co i Hamburg allerede i 1998! New York Times.
«The documents, including intelligence reports, surveillance logs and transcripts of intercepted telephone calls, appear to contradict public claims by the German authorities that they knew little about the members of the Hamburg cell before the attacks». Det er en person med tilgang til materialet som har gitt det til NYT. Myndighetene bestrider ikke autentisiteten, men vil ikke kommentere det.