Gjesteskribent

Bilde: Deltakerne i en minnemarsj på ettårsdagen for dobbeltangrepet i Brussel 22. mars 2016. Har disse personene oppfatninger og verdier som vil forhindre radikalisering? Foto: Yves Herman/Reuters/Scanpix

Thomas Hegghammer er forsker på FFI  og har spesialisert seg på transnasjonal og jihadistisk terror. Senhøstes 2016 publiserte han en forskningsartikkel med tittelen ”The Future of Jihadism in Europe: A Pessimistic View”.

Bakteppet for artikkelen er bl.a. følgende data for Europa:

  • Jihadistene drepte i årene 2014-2016 273 personer, mer enn i alle år tidligere (267)
  • I årene 2015 og 2016 var det 14 jihadistiske angrep, langt mer enn gjennomsnittet de foregående 15 årene. Det ble også avdekket minst 29 jihadistiske terroraksjoner, også dette langt over tidligere gjennomsnittlig.
  • Mellom 2011 og 2016 dro ca 5.000 europeiske muslimer som fremmedkrigere til Syria, omtrent fem ganger mer enn til alle andre, tilsvarende krigsskueplasser til sammen.
  • Mellom 2011 og 2015 ble ca. 1.600 personer arrestert i EU (unntatt UK), mistenkt for jihad-virksomhet. Dette tallet er opp 70% fra foregående femårsperiode.

Hegghammer peker også på at jihadistene de senere årene har kunnet gjennomføre langt mer sofistikerte angrep enn tidligere. Han nevner spesielt angrepene i november 2015 i Paris som ble gjennomført simultant tre forskjellige steder i byen, samt muligheten for at enkelte terrorceller er i besittelse av radioaktivt materiale. Det er også nytt at samme celle klarer å gjennomføre to angrep (Paris og Brussel) mot tidligere bare ett som det ”normale”. Angrepene skjer til tross for et stadig styrket vakthold, mer bevæpnet politi i gatene og langt mer overvåkning.

Hovedtrekkene Hegghammer bygger sine antagelser om fremtiden på, er i korte trekk fire:

  • Et større rekrutteringstilfang basert på økt innvandring, høyere fødselsrater og en forventet økning av andelen muslimsk ungdom som vil befinne seg i den nedre, sosioøkonomiske halvdelen av befolkningen.
  • Forventet vekst i antall jihadister (”Jihadi entrepreneurs”), basert på at langt flere fremmedkrigere og ekstremister er i omløp i Europa etter å ha vært i f.eks. Syria.
  • Vedvarende konflikt i den muslimske verden, noe som igjen vil gi jihadister ”grunn” til nye terrorangrep i og utenfor Europa.
  • Fortsatt mulig å operere i hemmelighet på nettet, og å spre propaganda, rekruttere og planlegge nye terrorangrep.

Som kritikk mot Hegghammer kan man kanskje innvende at han ikke graver mer i selve ideologien som er fellesnevneren bak all jihadistisk terror, og at han ikke går bakenfor tallmaterialet og den kvantitative analysen. En kvalitativ tilnærming byr selvsagt på spesielle utfordringer (”hvor mye jihad synes du er ok?”), men det kunne vært svært interessant om noen tok jobben med å samkjøre f.eks. hatpredikanter og deres moskeer sett opp mot jihadister blant menigheten.

Som seg hør og bør tar Hegghammer forbehold om egne antagelser. Det er heller ikke ham forunt å kunne spå om fremtiden, spesielt ikke når han prøver å se så langt som ti år inn i krystallkulen. Men i det ca halve året som er gått siden publiseringen av hans artikkel, har vi opplevd islamsk terror i Berlin, Stockholm, London og Manchester, samt et ukjent antall aksjoner som politiet har forpurret i siste liten. Den kortsiktige empirien underbygger så langt Hegghammers teser.

Hans oppsummering er relativt forsiktig, men bør læres innat av våre folkevalgte og gjerne forsterkes med konkrete og nytenkende tiltak:

If the jihadi radicalization problem in Europe does indeed get worse, it may be worth considering radical new approaches, both of the soft and the hard kind. Perhaps Europe needs to spend significantly more to improve education in immigrant-heavy areas. Perhaps we must consider longer prison sentences for terrorism offences. I do not purport to know exactly what might work. However, continuing as we do today, with small, incremental policy adjustments, arguably has a predictable outcome. It is a Europe with much larger intelligence services, an entrenched Muslim economic underclass, and more anti-Muslim sentiment.

Er mer penger til utdannelse og lengre straffer en radikal ny tilnærming?

I et ferskt og meget leseverdig intervju som den danske Weekendavisen har gjort med Hegghammer er det dessverre ikke mye trøst å hente i hans sluttkommentar:

»Jeg kan næsten ikke se noget lys for enden af tunnelen. Jihadismen næres af konflikter i den muslimske verden, og det slutter ikke – i hvert tilfælde ikke i min levetid,« forudser han.

Les også