Kinesere offer for lovløshet i Roma

Hans Rustad

Tusen­vis av kine­sere pro­te­sterte ons­dag mot økende lov­løs­het i Roma. Sist uke ble Zeng Zhou (31) og hans 6 måne­der gamle dat­ter skutt og drept av ransmenn.

Det bru­tale over­fal­let har vakt opp­sikt. Kine­serne sier det ikke er ene­stå­ende. De sier de er ofre for en økende kri­mi­na­li­tet. Kine­sere hand­ler ofte i cash, og dags­om­set­nin­gen er en fris­telse for voldsmenn.

To marok­ka­nere er etter­lyst for drapene.

Zeng Zhou, 31, and his six-month-old daugh­ter were shot dead last Wed­nes­day in a scuf­fle with two rob­bers who were after the cash takings from his bar and money exchange bui­si­nes­ses for the day -- around 3,000 euros (USD 3,838).

Over­fall på kine­sere vek­ker opp­sikt i Asia (saken ble slått opp i Times of India). Man har da den kon­stel­la­sjon at lov­løs­het som følge av inn­vand­ring og økono­misk krise, går ut over andre mino­ri­te­ter, som utgjør et lett bytte. Det er ikke sik­kert Kina vil sitte rolig å se på at kine­sere over­fal­les og dre­pes i Europa. Slike hen­del­ser har også en tendens til å mob­li­sere nasjo­na­lis­tiske følel­ser. I res­ten av ver­den ble de opp­fat­tet som tegn på for­fall og opp­løs­ning i Europa. Gjel­den er et sym­ptom på et større forfall.

Tear­ful demon­stra­tors held up white cand­les and flow­ers in the march to the scene of the crime, which was orga­nised by the Chinese community.

There is con­cern,” Marco Wong, head of the Associna com­mu­nity group, said at the pro­test in the immigrant-heavy Piazza Vitt­orio neighbourhood.

There have been various inci­dents. Many of the transac­tions here are done in cash and that’s why the people here become natu­ral tar­gets,” Wong said.

Anot­her com­mu­nity acti­vist, Lucia King, said: “People are exaspe­ra­ted. Some people have been rob­bed or mug­ged six or seven times.”

A ban­ner at the demon­stra­tion read: “No to vio­lence, more security” and many people held up enlar­ged pho­to­graphs of the victims.

Immi­grants pro­test in Rome after Chinese killings
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.