De gode tidene er over

Document har den senere tid beveget seg mot kristne miljøer, ikke minst pga Israel, men også fordi Vesten er inne i en dyp åndelig krise som lederne ikke har noe svar på. De vil ikke en gang erkjenne den.