Nok en tåreperse fra NRK om utvist asylsøker

Nå forsøker altså NRK å blande seg inn i utvisningen ved å lage en tåreperse om en kvinne som løy til myndighetene, oppholdt seg 4 år ulovlig i Norge og fikk et «ankerbarn» i løpet av den perioden.