Med «nulltoleranse for feil oppførsel». Kjerkol og Linset fortsatt «i skuddlinjen»

Det skytes for tiden med skarpt på Kjerkol og Linsets masterbesvarelse. Kjerkol møter seg selv i døren, siden hun tidligere har argumentert for «nulltoleranse for feil oppførsel».