Uforholdsmessig kraftig verditap på brukte elbiler

Nyere, brukte elbiler kan miste opptil halvparten av verdien på tre år, et verdifall over 40 prosent høyere enn for bensinbiler, ifølge en undersøkelse.