Overdødeligheten etter covid får Aftenposten til å stille spørsmål

Usunn livsstil og et sviktende helsevesen fikk skylden for økt dødelighet i England etter pandemien. Men forklarer det hvorfor nordmenn døde?