Norge på givertoppen igjen: Gir 270 millioner til nytt klimafond

Norge skal yte 270 millioner kroner til et nytt internasjonalt fond for klimastøtte til fattige land. Norge er blant de største giverne, og gir mer enn selv USA.