Hamas hadde planlagt å rette angrepene mot jødiske barn

NBC News har fått tak i detaljerte hemmelige papirer som viser hvordan Hamas hadde plan­lagt å mål­rette angrepet mot barna i kibbutzene. En IDF-tjeneste­mann sa til NBC News at han var forbløffet over graden av plan­legging som gikk ut på å sørge for at de sivile tapene ble maksimale.