Høyre faller i TV 2-måling, svakeste resultat hittil i år

Høyre faller hele 2,9 prosent­poeng til 27 prosent i stortings­målingen til TV 2 i oktober. Det er Høyres svakeste TV 2-måling det siste året.