Paris: Utlendinger begår 69 % av ran, vold og seksuelle overgrep på offentlig transport

69 prosent av ran og andre voldelige forbrytelser, inkludert seksuelle overgrep, på offentlig transport i Paris-regionen blir begått av utenlandske statsborgere, spesielt afrikanere.