Afrikansk illegal migrant: «Enten når du Europa, eller så dør du på havet»

En afrikansk illegal båtmigrant uttaler at «Enten når du Europa, eller så dør du på havet. Det finnes bare to alternativer».