Eivind Trædal: – Dumme nordmenn ler av klimakrisen

MDG-politikeren langer ut mot nord­menn som han mener er naive og ikke forstår alvoret i klima­krisen.
«Norge har en påfallende høy andel av befolkningen som ikke tror på menneske­skapte klima­endringer, sammen­liknet med andre rike land. Over 20 % av oss aksepterer ikke klima­viten­skapen, på tross av at den har blitt sikrere og sikrere.»