Svensk rapport: Mer enn annenhver innvandrer­kvinne får sosialstønad

Innvandrere fra den tredje verden er en massiv byrde for svensk økonomi. En ny rapport viser at en svært stor andel av disse ikke er i arbeid. Tallene for innvandrer­kvinner er spesielt dårlige.