Tegn tyder på at offensiven til Ukraina slår sprekker

Den noe forsinkede våroffensiven til Ukraina ser ikke ut til å være spesielt vellykket. Nå kommer det rapporter fra Kiev om at russiske styrker gjenvinner territorium.