Ola Borten Moe et av Støre-regjeringens få sterke kort

Over 90 prosent av alle doktorgradsavhandlinger i Norge skrives på engelsk. I Regjeringens forslag til ny lov for universiteter og høgskoler settes foten ned for det voksende jåleriet med engelsk som fagspråk. Dette møter motstand fra universitetene, som pukker på sin akademiske frihet til å motarbeide språkpolitikken.