MDG vil fjerne to av seks felt på hoved­vei inn til Oslo og erstatte dem med sykkelvei

– Bilen får altfor mye plass i Bjørvika og mange andre steder i Oslo. Biltrafikken gir store ulemper med støy, støv og utrygghet for beboere. Den brede veien inviterer til høy fart og støy. Med mindre biltrafikk får vi et mye bedre og hyggeligere bo- og bymiljø, mener MDG-politikeren.