Modis India: Økonomisk vekst i 2023 på over syv prosent

Indisk økonomi forventes en vekstrate på over syv prosent iår, hvilket gjør India til en av de hurtigst voksende økonomier i verden. Hemmeligheten er å stimulere de økonomiske drivkreftene og fremme «motstandsdyktig» produksjon.