Dennis Prager: Hvordan bringe folk tilbake til Gud og religion?

Dennis Prager stiller spørsmålet: Hvordan bringe folk tilbake til Gud og religion? Fornuftsbaserte, ikke trosbaserte argumenter og forklaringer for den moralske storheten og Bibelens uforlignelige visdom er den eneste veien å gå.