Produksjon av sjøudyktige baljer er blitt industri i Tunisia

Med den nå kraftig økte migrasjonen fra Tunisia til Italia har det utenfor den tunisiske havnebyen Sfax oppstått en egen industri for produksjon av uhyre enkle og ganske sjøudyktige farkoster. Resultatet er da også mange flere båtulykker med omkomne migranter.