Moské i Ålesund samarbeider med Islam Net og Norsk Dawah

Moskeen som har fått kjøpe en historisk bygård i jugendbyen Ålesund, samarbeider både med Islam Net og Norsk Dawah, begge ekstreme organisasjoner. Moskeen ledes av en Ap-politiker i byens kommune­styre. Ålesund Jamii Islamsk Senter arbeider for å skaffe konvertitter og gir barn og unge særskilt oppmerksomhet. Hvorfor legger Norge til rette for at islamistiske holdninger kan vokse i vårt land?