– Eneste grunn til at IMF eventuelt hjelper Pakistan, er at de har atomvåpen

Pakistan står i akutt fare for mislig­hold av gjeld. Valuta­reservene dekker knapt én måneds import. – Reformene de plan­legger blir aldri realisert. Landet er urealistisk avhengig av Kina og terrorisme blokkerer for uten­landske investeringer.