Kraftige bankfall på børsene både i USA og Europa etter SVB-kollaps i USA

Flere amerikanske og europeiske banker faller kraftig på børsene i kjølvannet av bankkollapsen i USA. Federal Reserve forsøker å forhindre en ny finanskrise ved å bidra med milliarder av dollar i støtte, men enkelte mener at dette bare vil forverre situasjonen.