Måling: Tyskere flest vil hverken forby olje­fyring eller biler med forbrennings­motor

En tysk meningsmåling viser at 68 prosent av de spurte er imot EUs planer om å forby biler med forbrennings­motor fra 2035. Hele 79 prosent er imot å forby oljefyring fra 2024, slik Tysklands regjering planlegger med sikte på å nå «klimamålene».