Lund: To menn dømt for grovt overfall på familiefar ved badehus

To innvandrere er dømt til ett år og ni måneders fengsel hver for det meget grove overfallet på småbarnsfaren Erik Sjöbring ved et badehus i Lund i august 2022.