Rishi Sunak: Båt­migranter skal arresteres og sendes ut, får ikke søke asyl

Storbritannia planlegger å omgå den europeiske menneske­rettighets­konvensjon i nye immigrasjons­lover: Migranter som ankommer i småbåter skal arresteres, sendes ut, får ikke søke asyl og nektes å komme tilbake til Storbritannia.