Nesten halvparten av muslimer i Norge opplever å ikke høre til i det norske samfunnet

Mediene oppleves som en kilde til negative forestillinger om muslimer. Det å lese eller lytte til medier, beskrives som en form for personlig diskrimineringserfaring.

Betydningen av mediefremstillinger kommer også fram i beskrivelser av konfrontasjoner med kolleger, og i følelser av utrygghet når det rapporteres om store internasjonale hendelser som kobles til islam eller muslimer.