Tyskland prøver å få kastet ut migranter: To av tre deporta­sjoner mislykkes

Over 36.000 forsøk ble gjort på å deportere asylsøkere fra Tyskland i fjor – men under 13.000 gikk etter planen. En rekke grunner ligger bak.