Amerikas etterretning, medier, politikere, akademia forsvarte Kina da Kina slapp løs covid

Da covid-pandemien nådde Amerikas kyster, var ikke amerikanske medier opptatt av å finne ut hvor det kom fra og hvordan det hadde sluppet ut. De var opptatt av å anklage president Trump for å være en rasist og konspirasjonsspreder. Det eneste de var opptatt av var å angripe Trump. Visste de at de løy?