– Koranen MÅ brennes ved den tyrkiske ambassaden!

Per-Willy Amundsen sier det er maktpåliggende at koranbrenningen gjennomføres utenfor Tyrkias ambassade, som en reaksjon på det han kaller et angrep på helt fundamentale verdier: ytringsfrihet og demokrati.