Stortinget kan gjøre deg til heltidsklient i eget land

Du er allerede på almisser fra staten når den betaler deg strømstøtte. Om Stortinget vedtar Skatteutvalgets forslag til ny boligbeskatning, kan de som eier sitt hjem, bli tvunget ut på leiemarkedet. Plutselig vil den som egentlig klarer seg selv, bli klient i velferdsstaten Norge.