Investering i såkalt ren energi nå like stor som i fossile brensler

Det amerikanske nyhets- og markedsdatabyrået anslår at årlige investeringer i ren energi må tredobles for resten av dette tiåret for å gi verden en sjanse til å nå netto nullutslipp innen 2050.