EU-kommisjonen tillater bruk av billelarver og sirisser i en rekke matvarer

EU-kommisjonen har i to administrative for­ordninger like etter nyttår gitt tillatelse til å bruke gress­hoppe­lignende insekter av typen hus-sirisser i pulver­form, samt bille­larver i flere forskjellige former, i en rekke matvarer. Det aktuelle regelverket omfatter hele EØS-området og dermed også Norge.